Dienstverlening bij uitvaarten, Funerair spreker - Boodschap
RSS

Recente posts

Reactie van een luisteraar...
Een roos
Bedankt!
Van een uitvaartverzorger
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Bedankt!

Beste Gerrit, 
bedankt voor de goede begeleiding van de uitvaart van mijn vader. Je sprak netjes, goed aansluitend op onze wensen, het was zichtbaar dat je er veel aandacht aan had besteed, ook van de aanwezigen kregen we positieve reacties. Je maakte het geheel niet te zwaar, daardoor gingen wij met een goed gevoel weer richting huis. De kwaliteit van je toespraak en betrokkenheid liet niets te wensen. Ook een speciaal dank namens mijn moeder! Nogmaals dank je wel. Miranda van Zoeren

9 Reacties op Bedankt!:

Comments RSS
repliche uomo on maandag 31 december 2018 13:25
Reageren op een reactie


replica cartier horloges on vrijdag 29 maart 2019 22:11
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
Reageren op een reactie


replica breitling superoce on zaterdag 30 maart 2019 17:50
We are very grateful for your assistance.
Reageren op een reactie


Massy on donderdag 28 november 2019 13:25
Your blog is really great and coo; post.its really informative me and cool post. your way of working is good and cool.thanks for sharing the nice and cool post. Click link
Reageren op een reactie


David jhon on donderdag 28 november 2019 14:06
This website has very good content. Thank you for the great article I did enjoyed reading it, I will be sure to bookmark your blog. It is really very nice and you did a great job. botox treatment
Reageren op een reactie


lazyy on dinsdag 24 december 2019 06:11
sir your article is very nice and cool you are a great man please give more information about this.your post is very awesome and fantastic. Garage Racking for home workshop
Reageren op een reactie


smith on dinsdag 24 december 2019 07:09
Wonderful post, at any rate, I was contemplating whether you could layout a little considerably more concerning this issue? I'd be especially appreciative of the event that you could become genuinely further. Safeguarded, paying little mind to all the trouble. online rubber sheets shops
Reageren op een reactie


lazzy on dinsdag 24 december 2019 07:33
I have examined various sites anyway this blog is extraordinarily uncommon and cool. I am glad to scrutinize your blog. I will come back to the site to scrutinize continuously similar stuff. An obligation of appreciation is all together for sharingsound proofing a room
Reageren op een reactie


Internet on dinsdag 24 december 2019 13:06
it is a great post and has great information.it is a good job please post more article.
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint